Робота з персоналом

Безсумнівно, однією найголовнішою цінністю нашої компанії є наші співробітники. Саме вони – основа нашого бізнесу. Тільки постійне зростання ефективності роботи персоналу забезпечує розвиток та процвітання нашої Компанії.

У Компанії створені та діють чіткі стандарти роботи з персоналом. Вони включають такі напрями: підбір, адаптація, оцінка й формування кадрового резерву, а також мотивація співробітників.

Підбір персоналу здійснюється на основі спеціально розроблених для нашої Компанії компетенцій та стандартів ефективної поведінки, оцінки професійних знань кандидатів. Завдяки цьому, в Компанію потрапляють саме ті співробітники, які справді будуть ефективні на посаді, які зможуть оптимально адаптуватись до нашої організаційної культури та, до того ж, розвиватись професійно.

Компанія приділяє неабияку увагу адаптації нових співробітників. Було розроблено особливу процедуру введення на посаду та знайомства з компанією. Для працівників, які прийняті або переведені на ключові керівні посади, розроблена та застосовується система наставництва, яка дозволяє ефективніше навчити співробітників на новій посаді та забезпечити спадковий зв’язок в управлінні.

Ефективність роботи наших працівників визначається за щомісячною оцінкою персоналу за ключовими показниками ефективності. Тобто, в основі системи мотивації кожного співробітника лежать показники ефективності, розроблені під спеціально кожну посаду. Таким чином, рівень заробітної плати кожного працівника залежить від його результативності. Щоб визначити рівень професіоналізму та потенціалу розвитку співробітників, щорічно проводиться оцінка персоналу. Вона здійснюється шляхом встановлення виразності корпоративних компетенцій та стандартів ефективної поведінки в співробітників, а також оцінки професійних знань працівників на кожній посаді. За результатами оцінки формується кадровий резерв – список найкращих співробітників, які можуть надалі претендувати на керівні позиції у компанії, а також отримати подальше навчання з метою вдосконалення своїх навичок.